Geschiedenis van Wijchen-tak familie HOES & HOEFS

Hoewel uit verschillende gegevens, zoals de namen van doopheffers/-getuigen, de sterke indruk bestaat dat er een aansluiting zou moeten zijn van deze Wijchen-tak met de takken Berghem I & II.
Tot op heden is die relatie echter niet aangetoond.

Wel kan geconstateerd worden dat de Wijchen-tak al weer snel verdwijnt. Nadat de tak zich vanuit Wijchen naar Rotterdam had verplaatst, loopt hij rond driekwart van de 18e eeuw dood.

Voor de geschiedenis van Wijchen wordt verwezen naar de officiële website van deze plaats:

Kasteel te Wijchen  Kasteel te Wijchen