Geschiedenis van Berghem-Leiden-tak familie HOEFS & HOES

Deze Leiden-tak sluit aan bij de Berghem-tak.
Omstreeks 1670 is Theodorus (of Dirck) Roelof Hoefs, een van de zonen van Roelof Jansen Hoefs, vanuit Berghem naar Leiden getrokken.
Bij al zijn nakomelingen is zijn oorspronkelijke achternaam HOEFS vervangen door HOES.

In de eerste helft van de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) waren vanwege godsdienstproblemen al grote groepen bewoners van de Zuidelijke Nederlanden naar het noorden getrokken.
Geschat wordt circa 150.000 Zuidnederlanders naar het noorden kwamen en dat die komst in belangrijke mate het aanzien van onze Gouden Eeuw heeft bepaald.

In onder anderen de documenten van Leiden valt op dat ook na 1630 veel Zuidnederlanders naar het noorden zijn getrokken. Omdat zij vrijwel allemaal katholiek waren, hebben aan deze migratie geen godsdienstige maar economische redenen ten grondslag gelegen.

Voor de geschiedenis van Leiden wordt verwezen naar het onderdeel "Geschiedenis van het stadhuis" van de officiële website van de stad Leiden:

Leiden/Geschiedenis  Rijksmuseum Oudheden